High Priority MMXX Flower

3.5g|
Hybrid|

High Priority MMXX Flower

3.5g|
Hybrid|
$32.00

Out of stock

Species / Type

Hybrid

THC Range

19.52%

Size3.5g
StrainMMXX
SKU: 11061 Category: